Tarmparasiter 1177

Infektioner i mage och tarmar – 1177

Läs om olika typer av infektioner i mage och tarm, vad du kan göra själv och när du ska söka vård.

Amöbainfektion – 1177

Parasiten lever och förökar sig i tarmen, och sprids vidare genom avföring. Den kan överleva utanför kroppen i flera veckor. Parasiten kan också överföras …

En amöbainfektion orsakas av en så kallad amöba. Det är en parasit som sprids genom förorenat vatten och mat. De flesta smittas i tropiska länder. Infektionen kan göra att du får diarré, men du kan också ha infektionen utan att ha några symtom. Behandlingen består av antibiotika.

Inflammerade tarmfickor – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina …

En tarmficka är en utbuktning i tjocktarmsväggen. Det är vanligt att ha tarmfickor. En tarmficka kan bli inflammerad och göra ont. Inflammerad tarmficka kallas också för divertikulit.

Mage och tarm – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Magsjuka – diarré och kräkningar – 1177

Parasiter som orsakar magsjuka. Tarmparasiter kan orsaka magsjuka, vanligast är Giardia. Du kan läsa mer om giardiainfektion på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Magsjuka kommer ofta snabbt med kräkningar, diarréer och illamående. Trots att du kan må mycket dåligt brukar magsjuka sällan vara allvarlig. Det räcker oftast med att vila och att dricka mycket. Du blir ofta bättre inom ett till tre dygn.

Spolmask – 1177

1 apr. 2020 — Spolmasken påminner om en daggmask och är ofta 10–30 cm lång. Färgen kan vara ljusbrun till vit. Spolmask smittar inte från person till person.

Spolmask är en parasit som lever i tarmen. Den är ovanlig i Sverige. Smitta sker oftast utomlands, i områden där vattnet kan vara förorenat. Med läkemedel dör spolmasken och försvinner ur kroppen efter ett par dagar.

Springmask – 1177

10 juni 2022 — Springmask är en vanlig men ofarlig tarmparasit. Det tydligaste symtomet är att det kliar i rumpan, framför allt på kvällen och på natten.

Parasiter – Livsmedelsverket

Parasiter

21 juni 2022 — En parasit är en organism som lever i eller på en annan levande organism och tar sin näring från denna samtidigt som den orsakar skada.

En parasit är en organism som lever i eller på en annan levande organism och tar sin näring från denna samtidigt som den orsakar skada

Sjukdomsinformation om blastocystisinfektion

Sjukdomsinformation om blastocystisinfektion — Folkhälsomyndigheten

19 juli 2016 — Blastocytis spp är ett encelligt urdjur (protozo). Den finns i en amöboid form i tarmen och spridningen till andra människor sker via cystor som …

Infektion med Blastocystis spp är en tämligen vanlig protozoinfektion som förekommer över hela världen, även i Sverige.

Keywords: tarmparasiter 1177, bakterier i magen 1177, tarminfektion 1177