Sprucken mjälte 1177

Körtelfeber – 1177

Du blir svullen runt ögonen. Du har utslag på huden. Du mår illa. Levern och mjälten kan svullna. Det är vanligt att levern svullnar tillfälligt vid körtelfeber …

Körtelfeber orsakas av ett virus som är mycket vanligt. Barn brukar få lindriga symtom, men tonåringar och vuxna kan bli mer sjuka. Du kan bara få körtelfeber en gång i livet.

Slag mot magen hos barn – 1177

14 okt. 2020 — Symtom · Barnet mår illa och kräks. · Barnet blir blek och kallsvettas. · Barnet får ont i magen, som ömmar när man känner på den. · Magen kan …

Ibland kan barn få ett slag eller en stöt mot magen, till exempel när de leker eller idrottar. Det kan kännas obehagligt men går över efter en kort stund.

Sprucken mjälte (mjältruptur) – Doktorn.com

Laceration med splittrad mjälte alternativt skada på hiluskärl som devaskulariserar mjälten. Vid multipla skador ökas skadegraden en nivå dock maximalt till …

Mjältruptur – Internetmedicin

3 nov. 2003 — Kvinnan var då smärtpåverkad, blek och hade blodtrycksfall. En akut datortomografi visade mjältruptur, blödning runt mjälten och blod i buken.

Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter.

Ryggont var sprucken mjälte – Vårdfokus

Ryggont var sprucken mjälte | Vårdfokus

11 feb. 2013 — Mjälten kan skadas av trubbigt eller penetrerande våld mot buken och av de nedre revbenen på vänster sida, emellanåt också vid diagnostiska …

Det var stressigt på akuten och både läkare och sjuksköterska var upptagna när kvinnan kom in efter sin ridolycka. För att patienten skulle få vård fortare hänvisade undersköterskan henne till jourläkarstationen.

Mjältskada – Netdoktor.se

Mjältskada – Netdoktor

2 nov. 2012 — Efter trauma kan blödning subkapsulärt i mjälten förbli oupptäckt under lång tid. De flesta mindre blödningar resorberas spontant, men efter …

Mjältruptur – idrottsmedicinska aspekter. – Praktisk Medicin

Mjältruptur – idrottsmedicinska aspekter. | Praktisk Medicin

23 mars 2015 — Några tumörer vid aids kan bära på EB-virus. 1177 för privatpersoner. Privatpersoner hänvisas till 1177 för rådgivning och hjälp vid sjukdom …

Definition Skada/ruptur av mjälten. Orsak till dödsfall hos idrottare. Orsak Trauma mot vänster flank/nedre bröstkorgen. Klassiska scenariot är ett cykelstyre i buken. Mjälten delvis skyddad under revbensbågen. Mjältens normala arkitektur kan vara försvagad av olika sjukdomar (mononukleos, malaria, sarkoidos m.fl.) vilket ökar risken för ruptur vid trauma. Symtom Akut smärta under vänster revbensbåge, följt av

Sjukdomsinformation om körtelfeber – Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation om körtelfeber — Folkhälsomyndigheten

Avsaknad av mjälte ökar risken för blodinfektion med framförallt så kallade kapselförsedda bakterier. Denna risk kan nästan helt elimineras genom att du som …

Körtelfeber är en virusorsakad sjukdom vilken är vanligt förekommande över hela världen. Annan benämning: Mononukleos.

Risker med att sakna en fungerande mjälte

Microsoft Word – Patientinformation splenektomi 160516.docx

Keywords: sprucken mjälte 1177, brusten mjälte symptom 1177