1177 samtyckesblankett stockholm

Samtyckesblankett och hälsodeklaration vid vaccination mot …

11 jan. 2022 — På denna blankett meddelar du samtycke till att ditt barn vaccineras. Båda vårdnadshavarna behöver underteckna om vårdnaden är gemensam.

Samtyckesblankett och hälsodeklaration vid vaccination mot …

29 juli 2021 — Samtyckesblankett och hälsodeklaration vid vaccination mot covid-19 för ungdomar födda 2005 eller tidigare men inte fyllda 18 år.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 – 1177

Här får du veta hur du gör för att bli vaccinerad mot covid-19 i din region, och vad du behöver tänka på innan du vaccinerar dig. En person läser information på …

Drop-in-vaccination mot covid-19 i Stockholms län – 1177

Till drop-in vaccination kan du komma utan att ha bokat tid.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 – 1177

Här får du veta hur du gör för att bli vaccinerad mot covid-19 i din region, och vad du behöver tänka på innan du vaccinerar dig. En person läser information på …

Här får du veta hur du gör för att vaccinera dig mot covid-19.

Samtycke till vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år – 1177

Samtyckesblankett för dig under 18 år

Samtycket gäller för båda doser vaccin. Lämnas inte samtycke innebär det att ditt barn inte kan vaccineras, såvida barnet inte bedöms ha nått sådan mognad att …

Jag är ett barn. Kan jag vaccinera mig mot covid-19? – 1177

… Kronoberg · Norrbotten · Skåne · Stockholms län · Sörmland · Uppsala län … Vi ber om ditt samtycke till att vi använder andra kakor än de som behövs …

Telefonbokning för vaccination mot covid-19 – 1177

Telefonbokning – 1177

Innehållet gäller Stockholms län. Hit kan du ringa om du behöver hjälp med att boka en tid för vaccination mot covid-19. Telefonbokningen är tillgänglig på …

Hit kan du ringa om du behöver hjälp med att boka en tid för vaccination mot covid-19. Telefonbokningen är tillgänglig på fem olika språk.

Hur görs en mognadsbedömning? – 1177

Innehållet gäller Stockholms län … Om du inte har samtycke från din eller dina vårdnadshavare kommer personalen … Lina Linnros, 1177.se Region Stockholm.

Om vaccin mot covid-19 – 1177

… Kronoberg · Norrbotten · Skåne · Stockholms län · Sörmland · Uppsala län … Vi ber om ditt samtycke till att vi använder andra kakor än de som behövs …

Här kan du läsa om vaccin mot covid-19. Du kan se om du rekommenderas att vaccinera dig, och hur du gör för att bli vaccinerad.

Keywords: 1177 samtyckesblankett stockholm